Het TotalBalance-traject is een mix van coaching en therapie op basis van pastoraat. Dit is ontwikkeld door Carianne Ros (Schrijfster, spreekster, coach). 
Deze methode helpt je te herstellen, jezelf beter te leren kennen en weer richting te krijgen. 
 
Meld je aan, dan kunnen we aan de slag!